OctoPOS

Řídicí systém OctoPOS

Řídicí systém čerpacích stanic s garantovanou zárukou provozu zabezpečí vše od požadavků na bezpečnost a bezporuchový provoz, přes EET, až po spolupráci s nadstavbovými systémy, bezobslužný prodej či práci s vlastními kartami.

OctoPOS je moderní systém určený pro komplexní zajištění všech činností a agend spojených s provozem čerpací stanice, od ovládání technologií až po samotnou evidenci všech provozních úkonů a prodejních transakcí.

SYSTÉM JE URČENÝ PRO

 • Majitele bezobslužných čerpacích stanic - systém bezobslužné čerpací stanice
 • Majitele standardních jednotlivých čerpacích stanic
 • Majitele / provozovatele větších sítí čerpacích stanic s centrálním řízením prodeje PHM
 • Majitele / provozovatele větších sítí čerpacích stanic s centrálním řízením veškerých prodejů
 • Provozovatele čerpacích stanic v rámci obchodních řetězců - prodej na čerpacích stanicích s využitím vlastního pokladního systému

PŘÍNOSY

 • Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací stanici – systém zaznamenává veškeré pohyby pohonných hmot na čerpací stanici
 • Minimalizace možností zneužití - systém zaznamenává veškeré úkony provedené obsluhou ČS
 • Měřitelné provozní úspory - garantovaná záruka provozu (případná závada či výpadek systému jsou odstraněny v definované době)
 • Nepřetržitý provoz – systém nepotřebuje vypnutí pokladen pro provedení směnových či denních uzávěrek či povinné restarty
 • Nepřetržitá dostupnost informací – vzdálený přístup k údajům o prodeji z webového prohlížeče počítače (dostupnost z počítače, tabletu i mobilního telefonu)
 • Možnost integrace s kamerovým systémem
 • Možnost propojení na pěnovou myčku Christ - nákup pohonných hmot a platba za myčku tak probíhá jednoduše v jedné transakci
 • Poradenství v oblasti efektivity provozu čerpací stanice ZDARMA

VLASTNOSTI

 • Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis (využití operačního systému Linux)
 • Bezpečnost – systém využívá databázi Oracle (jednička v hodnocení dle bezpečnostních standardů třetích stran)
 • EET - kompatibilní se systémem Elektronické Evidence Tržeb
 • Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na komunikaci – servis je potřeba pouze pro řešení HW závad, jakýkoliv upgrade/update SW na ČS lze provést vzdáleně (i hromadně na více ČS najednou) i přes mobilní připojení
 • Jednoduchá obsluha - obsluha pokladny pomocí dotekové obrazovky
 • Centrální řízení provozních parametrů ČS - provozní parametry mají časovou platnost ( lze plánovat a řídit chování/změny ČS v čase)
 • Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji - změna plateb, vracení transakcí na stojan
 • Možnost platby firemními CSS kartami
 • Možnost vedení vlastních firemních karet pro smluvní zákzaníky   
 • Minimalistický back office dostupný přes webové rozhraní
 • Systém je nenáročný na datovou komunikaci – k vzdálené správě a SW nastavování postačí využít telefonní linku či GPRS připojení (širokopásmové připojení není potřeba)
 • Široké možnosti HW konfigurace ČS (individuálně nastavitelné dle potřeb majitele čerpací stanice)
  • pokladna POS + kancelář BO
  • čerpací stanice s jedinou pokladou bez BO
  • samostatná pumpa bez centra
 • Možnosti importu dat z konkurenčních systémů
 • Propojitelné na tankovací automaty modelové řady OctoMAT pro 24 hodinový bezobslužný provoz stanice
 • Slevové a Bonusové systémy pro zákazníky s širokou škálou možností nastavení

 

Card management system OctoCARD 13417204_xl

Card management system je aplikační komplex obsahující veškerou funkcionalitu potřebnou pro provoz firemních nebo věrnostních zákaznických karet (fleet cards, loyalty cards) akceptovaných v maloobchodních řetězcích (typicky síť čerpacích stanic) v rámci bezhotovostních nákupů. Systém umožňuje rovněž zpracování transakcí provedených kartami jiných vydavatelů a platby bankovními kartami.

Řešení je postaveno na otevřené platformě při využití všech moderních průmyslových standardů. Modulární architektura systému společně s využíváním pokrokového řídícího systému čerpacích stanic OctoPOS, multifunkčních terminálů a karet umožňuje snadno rozšiřovat systém o další funkce a služby. Systém je vystavěn jako uživatelsky komfortní a s vysokým stupněm bezpečnosti a je připraven k integraci do stávajícího informačního prostředí společností poptávající moderní řešení pro podporu svých marketingových strategií.

Integrovaný věrnostní systém je úspěšný marketingový nástroj, který především umožňuje zaujmout nového zákazníka a udržet si dlouhodobě stávajícího. Současně zlepšuje financování obchodu. Důležitým faktorem je i možnost ovlivňovat chování zákazníka a dlouhodobě udržet jeho loajalitu. Současné marketingové průzkumy ukazují, že zákazníci vhodné věrnostní systémy vyhledávají a vyžadují.

Hlavní moduly systému OctoCARD

 • Firemní „fleet“ karta – klíčová součást nabízeného řešení. Pokrývá kompletně agendu vlastních „fleet“ karet, počínaje zaevidováním zákazníka, přes generování podkladů pro výrobu karet až po fakturaci odběrů zákazníka na prodejních místech
 • Věrnostní program – modul zabezpečuje agendy kolem tzv. „odložených“ slev (bonifikací zákazníků) a optimálně doplňuje modul přímých slev, obsažený v řídícím systému OctoPOS.
 • Centrum karet ostatních vydavatelů – modul pro podporu odběrů na petrokarty dalších vydavatelů (UTA, DKV atd.). Ve spolupráci s vlastním autorizačním centrem zlevňuje provozní náklady na akceptaci těchto karet v síti ČS a celkově zvyšuje flexibilitu systému.
 • Komunikační automat – otevřený subsystém pro automatické zpracování rutinních úloh. Automat dále zlevňuje provozní náklady odstraněním množství operátorské práce. Subsystém umožňuje zabezpečenou komunikaci s cizími subjekty. Typické úlohy, které tento automat zpracovává, jsou např. přenosy blacklistů, generování a odesílání zákaznických přehledů čerpání atd.
 • Archivační modul – nedílná součást řešení. Odléváním starých dat zabezpečuje rychlou odezvu systému při zachování dostupnosti archivovaných dat.
 • Zákaznický portál pro držitele karet – veřejný on-line přístupný portál, který poskytuje držitelům „firemních” karet v přehledné podobě všechny potřebné informace o používání jejich karet a umožňuje některé zákaznické zásahy do systému (vlastní blokace karet, nastavení některých parametrů karty).